Võlaõiguslik leping

Ostjaga sõlmitakse sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepingu alusel tasub ostja 10% korteri ostu-müügi hinnast.

Asjaõiguslik leping

Korteri valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, kus ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek ostjale.

Lepingu hinnas sisaldub

  • Korteri valmidus vastavalt projektile ja valitud siseviimistlusele.
  • Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumiste eest (küte, vesi, kanalisatsioon, digi-TV, telefon ja andmeside valmidus).

Lepingu hinnas ei sisaldu (tasub ostja)

  • Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv.
  • Liitumistasud kaabeltelevisooni, telefoni, andmeside ja valve liitumiseks.
//test.artmedia.ee/naituse/wp-content/uploads/2015/07/cam3-smaller.jpg